He Pūtea Whakangāwari

Ka haere tonu atu te pūtea whakangāwari a Te Kōmiti mō ngā kaupapa whakangāwari e hāngai ana, kia oti te wāhanga ki te Whakaāetanga (2026).  Ka hoatu-ā-tau a Contact Energy Limited i te $100,000 ki Te Kōmiti, ā, mā Te Kōmiti anō e tohatoha atu ki ngā kaupapa whakangāwari e hāngai ana.


Mitigation Project Funding

Through the Trust there will be ongoing funding for mitigation projects that meet the criteria until the end of the consent period. Contact Energy Ltd will make available $150,000 per year for the Trust to allocate to appropriate projects.

Download Project Form                                                                                       Download Wananga Form

Whakatauāki:   English

Wārea te one tapu,

Ka hura tangata a uta, me tiakina atu ki tangata a tai, Ka hura tangata a tai, me tiakina atu ki tangata a uta. Kia oti ake te mahara ma te taiao mo ake tonu atu.
 

Clear the sacred pathway,

And let those who care for the hinterland, be as one with those who reside by the seaside. Let those who care for the seaside, be of one thought with those of the hinterland, only then will the care of the environment be secured forever.