2009 Scholarships

  • Hendrix James Marshall Timu: Ngāti Tuwharetoa Te Ruingarangi Rauhoto - BCA (Human Resource Management) & BTMC (Bachelor Tourism Management) Victoria University.
  • Alexandra Chase Ngahuia Walters: Te Kapa o Te Rangiita - BMS (Bachelor of Management Studies) Waikato University
  • Hoani Hemopereki Simon: Rauhoto Ruingarangi Te Kapa O Te Rangiita - PHD Resource and Environmental Planning - Massey University
  • Tihema Nicol: Ngāti Ruingarangi Ngāti Rauhoto - 1st Year Health Sciences - Otago University
  • Amy Keremete: Ngāti Tuwharetoa Rauhoto - BCom (Commerce & Administration) - Victoria University
Whakatauāki:   English

Wārea te one tapu,

Ka hura tangata a uta, me tiakina atu ki tangata a tai, Ka hura tangata a tai, me tiakina atu ki tangata a uta. Kia oti ake te mahara ma te taiao mo ake tonu atu.
 

Clear the sacred pathway,

And let those who care for the hinterland, be as one with those who reside by the seaside. Let those who care for the seaside, be of one thought with those of the hinterland, only then will the care of the environment be secured forever.